KONSULENT

Digitaliseringskonsulent

Workflow er Digitaliseringskonsulent og uvildig rådgiver i Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion og Digitalisering! Langt de fleste virksomheder ved godt, at de bør gå i gang med en digitaliseringsproces af en eller anden art. De ved bare ikke, hvor de skal starte eller hvad de skal fokusere på. Derfor har Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion og Digitalisering godkendt et mindre antal uvildige rådgivere som kan hjælpe med netop disse processer og Workflow er med på banen - som rådgiver samt IT Projektleder.

Se om du kan få økonomisk støtte til dit udviklingsprojekt her: smvdigital.dk


IT Konsulentbistand


- kontakt os og find ud af, hvor vi kan hjælpe

IT Projektstyring

Ved ethvert IT udviklingsprojekt, kan Workflow være jeres sikkerhed for, at processen har fremdrift efter ønske. Workflow kan træde til i et eller flere af projektets stadier hvadenten det er i idéfasen, analysefasen, programmeringsfasen eller implimenteringsfasen. Workflow kan også varetage enkelte delelementer i projektet såsom leverandørstyring, risikoanalyser o.a.

Indkøbskonsulent

Når I står overfor større digitale anskaffelser, kan Workflow hjælpe jer med behovsanalysen, indhentning af tilbud, leverandørstyring og opfølgning.
Eksempler på anskaffelser:
• Computerudstyr til grafiske arbejdsstationer
• Professionelt fotoudstyr
• Scannerudstyr
• Grafiske skærme
• DAM - Billeddatabaser

Processoptimering

I en arbejdsgang der involverer digitale billeder som f.eks. Fotografering, RAW konvertering, Efterbehandling, Klargøring osv, kan Workflow analysere jeres nuværende arbejdsgange og komme med forslag til ændringer, der i sidste ende kan optimere jeres anvendelse af tid og ressourcer.


Priser, Konsulentbistand

1 time............................ 870 kr.

Øvrige.............. Indhent tilbud

Alle priser er ekskl. moms